Haagse Bond
van Amateurtuindersverenigingen

Koninklijk goedgekeurd 18 april 1939
© 2010 Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen
Informatie over WIE en WAT is de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen
Wat is de Haagse Bond
Hoe wordt men lid van de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen
Hoe wordt men lid
Informatie hoe verder als u al lid bent of lid  wilt worden
Hoe verder
Informatie over aangesloten verenigingen
Verenigingen
Projecten van de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen
Projecten
Contact gegevens van de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen
Contact
Reglementen van de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen
Reglementen
Inloggen aangesloten verenigingen van de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen
Besturen
HOME AANGESLOTEN VERENIGINGEN
Bij de Haagse Bond zijn 17 complexen aangesloten in Haaglanden, via onderstaande keuzemenu kunt u meer informatie vinden.
1. ATV Buitenlust 2. ATV Eigen Arbeid 3. VTV Florence Nightingale
4. ATV Houtwijk de Noord 5. ATV t Is Altijd Wat 6. ATV Loolaan
7. ATV Madestein 8. VTV Mariahoeve 9. ATV De Mient
10. VTV Nooit Gedacht 11. ATV Nut en Genoegen 12. VTV Tuinderslust
13. ATV De Uithof 14. VTV Westerduin 15. TV De Wijndaeler
16. ATV Zonnegaarde 17. ATV Zonneweelde 18. Kandidaat Informatieboek (PDF bestand)


  Amateurtuindersvereniging "Buitenlust" (link)

 Adres: Van Vredenburghweg te Rijswijk
Klein complex met 26 tuinen, gelegen langs de spoorlijn in het Kruisvaardersparkbij de Van Vredenburchweg te Rijswijk.

Het complex heeft een oppervlakte van 6999m² en er bevinden zich daarop 26 tuinen van ±200m² zonder tuin.

Er is een verenigingsgebouw waar men gezellig kan samenkomen op de zaterdagen.

Terug naar boven


  Amateurtuindersvereniging "Eigen Arbeid" (link)

 Adres: Zijdeweg 60, 2245 BZ te Wassenaar
De vereniging, gelegen op de grens van Den Haag en Wassenaar is 5ha. groot en heeft 160 tuinen van elk 200m2.
Zij is vanuit alle richtingen eenvoudig te bereiken (zie ook www.eigenarbeid.nl) en heeft een redelijk groot eigen parkeerterrein.
Zij is met haar oprichting op 4 juli 1917 de oudste tuinvereniging van Den Haag.

De vereniging speelt zowel plaatselijk als landelijk een vooraanstaande rol op het gebied van ecologisch tuinieren en bezit het
Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren in de hoogste categorie.

Behoudens het vereniginggebouw De Stal, is het complex niet voorzien van elektriciteit.
De leden voorzien in hun energiebehoefte middels zonnepanelen. Wel zijn de zowel houten als stenen opstallen voorzien van stromend water
(waarmee niet gesproeid mag worden) en aangesloten op de riolering.

Tuinhuizen mogen buitenmaats niet groter zijn dan 4 x 5 mtr. en broeikassen niet groter dan 2 x 3 mtr.
In het verenigingsgebouw De Stal, vinden ontmoetingen plaats met o.a. sociale groeperingen. Voor leden, donateurs en kandidaatleden
worden klaverjas- en jokercompetities georganiseerd en er kan worden deelgenomen aan o.a. de jeu de boulescompetities.

In onze winkel, die alleen op zaterdagochtend open is, is alles op tuingebied, maar dan wel passend in het ecologisch tuinieren, te koop.
Schadelijke bestrijdingsmiddelen en meststoffen zijn taboe.

De leden en kandidaatleden worden niet alleen op de hoogte gehouden middels het viermaal per jaar verschijnende verenigingsblad Bloemlezing,
maar ook wekelijks digitaal.

Kortom, een vereniging die in alle opzichten bij de tijd is!

Terug naar boven


  Volkstuindersvereniging "Florence Nightingale" (link)

 Adres: Dedemsvaartweg 70 te Den Haag
Florence Nightingale is een middelgrote tuinvereniging met 100 tuinen en te bereiken met HTM buslijn 21 en tramlijn 4 van Randstadrail.
Verder alle lijnen die stoppen bij het “HAGAZIEKENHUIS” locatie Leyenburg aan de Leyweg.
Parkeergelegenheid is er niet op het park maar is in de directe omgeving in voldoende mate aanwezig,

Er zijn zowel stenen als ook houten huisjes op het park aanwezig.Alle huisjes hebben een aansluiting op het rioleringnet
en zijn voorzien van een wateraansluiting met een eigen watermeter.

Stroomaansluiting is uitsluitend op de paden af te takken vanaf het stroomhuisje doch stroom mag niet permanent voor andere doeleinden
dan onderhoud van tuin en/of huisje worden gebruikt.

Het gezellige verenigingsgebouw heeft in het gebouw een toiletgroep met een apart invaliden/gehandicaptentoilet.

De totale oppervlakte van het complex is ruim 29.000m². terwijl de meeste tuinen ongeveer een oppervlakte hebben van ca. 200m².

De Activiteitencommissie is behoorlijk actief waarbij te denken valt aan Paasbrunch, Bingo’s, Bloemschikcursus, Open Dag met Braderie,
Sinterklaasfeest voor de kinderen, BBQ voor leden en donateurs, Kerstdinerdansant en misschien nog meer.

Wij hebben winkelverkoop voor wat betreft planten en zaden als ook voorgekweekte groentenplanten,
tuinaarde, tuinturf en potgrond, butaan/propaangas en gasslang.

Terug naar boven


  Amateurtuindersvereniging "Houtwijk de Noord" (link)

 Adres: Uithofpolder te Den Haag
Ons tuincomplex ligt in het Uithofsgebied achter de flats van de Lozerlaan.
Met het openbaar vervoer is het complex te bereiken (eindpunt tram 8/9 of eindpunt bus 25).
Het is vandaar ongeveer 10 minuten lopen door het park naar het complex.

Ons complex is rustig gelegen. Daar betalen wij wel een prijs voor, want u kunt niet met de auto tot bij ons complex komen.
U kunt de auto parkeren op de Melis Stokelaan of op de parkeerplaats langs de Erasmusweg bij de kruising met de Poeldijkseweg.
Er is een kleine parkeerplaats bij de ingang van het complex, maar die is bedoeld voor degenen, die beschikken over een ontheffing
(o.a. medische doktersverklaring) om door het park te rijden.

We hebben tuinen met en zonder een huisje of kasje. De oppervlakte van de tuinen is ca. 140m².
Bij ons vindt u moes- en siertuinen. Ons complex heeft een achteruitgang, welke via een bruggetje verbonden is naar
de Uithofslaan, waardoor het complex bereikbaar is voor ambulance etc.

In het verenigingsgebouw worden diverse activiteiten georganiseerd en er is een winkeltje waar men tuin- en potgrond,
meststoffen en plantjes kan kopen.

Het complex beschikt over riolering en drinkwater.
Electra kan men gebruiken vanaf diverse punten (werkzaamheden op de tuin, niet voor koelkasten en verlichting).
Er is een sproei-installatie aanwezig voor het besproeien van de tuinenmet oppervlaktewater.

Ons complex is uitgerust met een AED (Automatische Externe Defibrillator).

Terug naar boven


  Amateurtuindersvereniging "’t Is Altijd Wat"

 Adres: Uithofpolder te Den Haag
47 tuinen met een totale oppervlakte van ca. 8.812m² gelegen in het recreatiegebied “De Uithof” te Den Haag.

De ingang is te vinden via het wandelpad aan de overzijde van de Lozerlaan/Melis Stokelaan en is de
directe buurman van Atv Houtwijk de Noord (zie hiervoor).

Terug naar boven


  Amateurtuindersvereniging "Loolaan" (link)

 Adres: Ijsclubweg 5 te Den Haag
Ligging tussen de spoorlijn en de Schenkkade.

Beschikt over 110 tuinen; deze bestaan alleen uit houten huizen en zijn voorzien van riolering en water.
Electra is niet aanwezig.

De oppervlakte van het complex is ca. 30.000m² en de oppervlakte van de tuinen is ca. 220m².

Er is een verenigingsgebouw waar diverse activiteiten worden georganiseerd,
zoals biljarten, kaarten en bingo.

Terug naar boven


  Amateurtuindersvereniging "Madestein" (link)

 Adres: Madepolderweg 59c te Den Haag
Dit grote complex biedt onderdak aan 190 tuinliefhebbers en heeft een oppervlakte van ca. 63.718m².

Er staan stenen- en houten huisjes van diverse afmetingen en kasjes.

Het complex ligt op de grens van Monster bij het recreatiegebied Madestein.

Terug naar boven


  Volkstuindersvereniging "Mariahoeve" (link)

 Adres: Isabellaland 2320 te Den Haag / Postbus 91411, 2509 EA Den Haag
De ligging van het complex en de bereikbaarheid
Het tuincomplex van Vtv “Mariahoeve” is gelegen op de hoek van Isabellaland en Margarethaland en is bereikbaar
met openbaar vervoer tram 6 en bus 24, bij halte Margarethaland en Station Mariahoeve.

Parkeergelegenheid
Het tuincomplex beschikt niet over een eigen parkeerterrein.
Geparkeerd kan worden langs het Margarethaland en het Isabellaland.

Huisjes

Op het complex is een huisje op een tuin verplicht.
Riolering/water/elektra, al dan niet in het tuinhuis Op iedere tuin is aansluiting op het
drinkwaternet en riolering aanwezig. Geen electra.

Verenigingsgebouw

De vereniging beschikt over een verenigingsgebouw, welke geopend is op zaterdagen.
Er is gelegenheid tot het nuttigen van consumpties.

Op zaterdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur zijn één of meerdere
bestuursleden aanwezig om belangstellenden van informatie te voorzien.

Oppervlakte van het complex en van de daarop bevindende tuinen
Het complex bestaat uit 80 tuinen van ca. 250 m², Oppervlakte gehele complex: ca. 21.000 m².

Terug naar boven


  Amateurtuindersvereniging "De Mient"

 Adres: Poeldijkseweg te Wateringen
Ligt op de grens van Wateringen en Den Haag hoek Poeldijkseweg en de Erasmusweg.
Goed bereikbaar met bus 21 en 25 op de Erasmusweg.

Op het complex staan 52 houten huisjes en diverse hobbykasjes.
De meeste huisjes zijn voorzien van elektra en elk huisje heeft stromend water.
De oppervlakte van de tuinen is gemiddeld ca. 220 m².

Bij het verenigingsgebouw bevinden zich drie toiletten en een afgesloten rookruimte.

Het verenigingsgebouw en de winkel zijn open op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur,
tevens is er dan gelegenheid om diverse bestuursleden te ontmoeten voor informatie en dergelijke.

Er wordt voor bejaarden uit de buurt tweemaal per jaar een gezellige middag georganiseerd.

Terug naar boven


  Volkstuinvereniging "Nooit Gedacht" (link)

 Adres: Laan van Wateringseveld 2 te Den Haag
Een park met 96 tuinen met een oppervlakte van ca. 33.911m². in een mooi ecologisch gebied,
gelegen aan de Laan van Wateringseveld hoek Erasmusweg te Den Haag

Terug naar boven


  Amateurtuindersvereniging "Nut en Genoegen" (link)

 Adres: Meppelweg 882 te Den Haag
Opgericht in 1914 en behoort tot de oudste verenigingen in Den Haag.
Sinds de jaren vijftig is de vereniging gevestigd aan de Meppelweg 882 in de Krachtwijk ‘Den Haag Zuidwest’
en beschikt over een groot tuinpark met 201 tuinen op ca. 66.499 m².
Meer dan de helft daarvan bestaat uit openbare ruimte in de vorm van asfaltpaden en lanen,
boompartijen en singels, een speelveld van ca. 13.600 m², speelvoorzieningen, een paddenpoel, een vlindertuin,
een permacultuurtuin en een jeu de boulesbaan.

Op de meeste tuinen staan stenen huisjes die zijn aangesloten op riool- en waterleidingnet.
Stroom is niet aanwezig, Butaangas is in het verenigingsgebouw te koop.

Op een groot gedeelte van de tuinen staan hobbykasjes die vervaardigd zijn uit aluminium, hout of staal.
De (grotendeels ontoegankelijke) windsingel heeft een hoge natuurwaarde.
Op een eilandje in een van de vijvers is een bijenhouder actief bezig met het uitvoeren van zijn hobby.

De vereniging beschikt over een eigen verenigingsgebouw, van welk gebouw met terras een fraai uitzicht
is op het veld en de zich daarop plaat vindende activiteiten.
In het verenigingsgebouw worden activiteiten georganiseerd zoals oa prijs klaverjassen/jokeren.
Binnen de vereniging zijn o.a. een hobbyclub en een jeu de boulesclub.

Voor het afvoeren van groenafval, takken, huis en grofvuil zijn voorzieningen getroffen.
Ook zijn er mogelijkheden voor opslag van zand, grond en/of compost op het complex aanwezig.

Parkeergelegenheid is voldoende op het complex en langs de Meppelweg aanwezig.
Het complex is goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Terug naar boven


  Volkstuindersvereniging "Tuinderslust"

 Adres: Arckelweg 25 te Poeldijk
De vereniging is opgericht op 14 december 1940.
Het complex kan 30 tuinliefhebbers herbergen en behoort tot één van de kleinere verenigingen,
maar heeft wel de grootste tuinen van ca. 330m².

De 30 tuinen beschikken alle over een water- en elektra-aansluiting met eigen meter,afgezekerd met 16 Amp.
De tuinhuisjes mogen een oppervlakte hebben van 20 m² met een hoogte van 3 mtr. en een kweekkasje van 12m²,eveneens 3 mtr. hoog,
Tevens zit in elk huisje een kabelaansluiting voor radio en t.v.

Het verenigingsgebouw kan en wordt voor diverse doeleinden gebruikt en is geheel rolstoelvriendelijk en het bezit een mindervalidetoilet.
Er worden verschillende ontspanningsavonden en –middagen georganiseerd, bv. met Pasen eieren zoeken en met Pinksteren
een uitgebreide brunch, Koninginnedag, Kerstdiner.
De vereniging heeft een klaverjas- en jokerclub op de 1e en 3e vrijdag van de maand.

Het tuinpark ligt tussen de Westlandse kassen en het is er dan ook een oase van rust.

Kom gerust eens langs voor nadere informatie.

Ons verenigingsgebouw is in het weekeinde open van 10,00 tot 18.00 uur.
In de wintermaanden (1 november tot eind februari) is de kantine op zondag gesloten.

Terug naar boven


  Amateurtuindersvereniging "De Uithof" (link)

 Adres: Jaap Edenweg 15 te Den Haag
Het grootste tuincomplex is opgericht op 13 februari 1969 en bezit 212 tuinen met een totale oppervlakte
van ca. 78.00 m² en ligt naast het gelijknamige schaatscentrum.
Op het complex staan meer dan 32.000 bomen en heesters en 6.360 rozenstruiken.

De Uithof is een prachtig complex. Het complex heeft naast de ecologische ook een belangrijke
sociale- en culturele functie.

Er is winkelverkoop en er worden regelmatig wedstrijden gehouden in klaverjassen en jeu de boules
en er wordt meegedaan met de door de Haagse Bond georganiseerde fietswedstrijden en andere activiteiten.

Terug naar boven


  Volkstuindersvereniging "Westerduin"

 Adres: Daal en Bergselaan te Den Haag
Met 19 tuinen de kleinste vereniging in Den Haag.

Parkeermogelijkheid in de omgeving. Wij hebben geen huisjes alleen glazen kasjes.

De vereniging bezit een verenigingsgebouw De oppervlakte is ca. 4.352m².

Er zijn geen activiteiten voor de leden en er is geen winkelverkoop.

Terug naar boven


  Tuinvereniging "De Wijndaeler"

 Adres: Wijndaelerweg te Den Haag
Een prachtig op zandgrond gelegen complex tegen de duinen aan de Wijndaelerweg (naast no. 12).
Bereikbaar met bus 26, bus 29 en RR 3.
Parkeermogelijkheid aan de Wijndaelerweg.

Op het complex bevinden zich stenen en/of houten huisjes.
Het complex is niet aangesloten op de riolering en het elektriciteitsnet,
maar wel op de waterleiding.

Er is geen verenigingsgebouw.

De oppervlakte van het complex met 28 tuinen is ca. 6637m².
Er zijn geen activiteiten voor leden of niet-leden en er is geen winkelverkoop.

Terug naar boven


  Amateurtuindersvereniging "Zonnegaarde" (link)

 Adres: Erasmusweg 872 te Den Haag
Een redelijke groot complex met 104 tuinen waar het goed toeven is met een totale oppervlakte van ca. 25.500 m².

Het complex ligt in het ecologisch gebied langs de Erasmusweg hoek Laan van Wateringseveld.

Er is een verenigingsgebouw en wat belangrijk is ook invalidetoiletten (een van de weinige verenigingen die dit bezitten).

Er staan verschillende typen Huisjes en kasjes zonder elektra.

Voor gehandicapten is een tuin ingericht waar zij op hun eigen manier hun planten kunnen verzorgen in bijzijn van begeleiders.

Verder worden er regelmatig activiteiten georganiseerd waar iedereen aan mee kan doen.

Er is een speciaal ecologisch gebied gemaakt waar padden , salamanders en planten kunnen gedijen.

Terug naar boven


  Amateurtuindersvereniging "Zonneweelde" (link)

 Adres: Reigersbergenweg 282 te Den Haag
Ons complex is gelegen aan het Finnenburg (doorgaande weg tussen Hofzichtlaan en Laan van Oost Indië).
De ingang is in het verlengde van de Reigersbergenweg naast de bloemenkiosk.
U vindt ons door daar vandaan de 1e laan links te nemen.De ingang is voorbij de kinderboerderij Reigershof.

Met openbaar vervoer zijn wij bereikbaar met tram 6, halte Reigersbergenweg (dan 10 minuten richting spoordijk lopen).
Er is voldoende parkeergelegenheid.

Op ons complex staan 88 houten- en stenen huisjes. Alle huisjes hebben riool-, water- en elektra aansluiting.
Er is een verenigingsgebouw. De oppervlakte van het complex is ca. 34.130 m² en de oppervlakte van de individuele tuinen is gemiddeld 200 m².

Voor de leden en donateurs organiseert onze vereniging allerlei activiteiten zoals jeu de boules (4 banen),
sjoelen, fietstochten en jaarlijkse barbecue.

Wij hebben een eigen tuinwinkel waar op zaterdag tussen 11.00 en 12.00 uur tuinbenodigdheden (geen planten) te koop zijn.

Terug naar boven