De Haags Bond van Amateurtuindersverenigingen zoekt dringend mede-bestuursleden

Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar nieuwe collega’s. Expertise op elk gebied is welkom maar in ieder geval op secretarieel, organisatorisch of financieel gebied maar ook op het gebied van het onderhoud van de tuincomplexen.

Iemand met belangstelling voor de ontwikkeling van model regelgeving voor de tuincomplexen is ook zeer welkom.

Afhankelijk van de interesse en expertise van de nieuwe bestuursleden zal de huidige taakverdeling binnen het Bestuur kunnen worden aangepast.

De werklast is ongeveer 10 uur per maand. Een lidmaatschap bij één van de aangesloten verenigingen van de Haagse Bond heeft de voorkeur. De Haagse Bond hanteert een vrijwilligersvergoeding.

Via info@haagsebond.nl kunnen geïnteresseerden de contactgegevens verkrijgen van één van de huidige bestuurleden voor vragen en nadere kennismaking.